Frans

Lagere school

Pistache

1ste t.e.m. het 4de leerjaar 

Pistache is in Vlaanderen ontwikkeld en uitgetest in de klassen.
Woordenschat, structuren en uitdrukkingen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.
We werken binnen het  Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen op niveau A1 = doorbraak, niveau introductif ou découverte.

Alle info op de  Website van Pistache

 

Eventail-Junior En Action

Voor het 5de en 6de leerjaar.
Eventail is de methode op basis van de nieuwe leerplannen en eindtermen vernieuwd en anders:

Vertrouwd ...
Sterke structuur
Grondige didactische opbouw
Blijvende aandacht voor lezen, luisteren en schrijven

... En toch anders!
Maximale ondersteuning van gespreksvaardigheid
Unieke differentiatiematerialen
Motiverende, speelse elementen
Online oefenen, zowel op school als thuis, met "Bingel"
Naadloze aansluiting bij het secundair onderwijs

Alle info op de Website van Eventail-junior.