Wiskunde

Lagere school

Katapult

Kompas is een nieuwe wiskundemethode voor het lager onderwijs, opgebouwd en uitgewerkt conform de eindtermen en de leerplannen.

Alle info vindt u opĀ de website van de uitgeverij