Leerlingenraad

Werkwijze

Verkiezingen in de klas: 2 leerlingen per klas, tenzij bij parallelklassen 1 leerling(e).
Kinderen die het voorgaande schooljaar in de leerlingenraad zaten, kunnen niet meedoen.
2 leerlingen van het 6 de leerjaar worden gekozen als voorzitters van de raad.

Na  installatie leerlingenraad

Er bevindt zich een ideeënbus in elke klas.
De leerlingen steken hierin suggesties, veranderingen enz.  die zij graag zouden willen invoeren.
De ideeënbus wordt voor de bijeenkomst van de raad leeg gemaakt en besproken in elke klas,  zodat de verantwoordelijke de weerhouden punten kan voorstellen op de Raad .

Minstens 1 bijeenkomst van de Raad per trimester
Er wordt een verslag van deze vergadering opgemaakt.
Dit verslag wordt voorgelegd aan de directie door de voorzitters.

Daarna volgt na overleg met het schoolteam een definitieve beslissing door de directeur.